Om coaching

Hva er coaching?

SAMTALE & UTVIKLING


Coaching innebærer fokus på handling og prosess fram mot et definert mål. Det er du selv som setter agendaen, og gjennom samspillet med coachen finner du også dine egne svar. I motsetning til terapi innebærer en coachingprosess fokus på framtida – hvordan oppnår utvikling og suksess gjennom gode løsninger basert på dine egne verdier og dine egne ressurser.

Hva er en coach?

Coaching er en prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensiale. Det handler om å bringe mennesket fra nåværende tilstand til et ønsket mål. Til det livet personen egentlig vil leve, enten det er i jobb eller på det private plan. Coaching er en en-til-en prosess som har til hensikt å hente ut det beste i hvert individ, og de gode resultatene kommer i samspillet mellom coach og kunde.


Den profesjonelle coachen har utdannelse i å lytte, observere og tilpasse coachingen til kundens behov, og her er det kundens verdier, mål og interesser som står i fokus.Coachingen er handlingsfokusert. Det vil si at en beveger seg fra nå-situasjonen i  retning ønsket mål. På veien mot målet vil det være nødvendig å ta tak, skape handling for å få ting til å skje. Coachen hjelper kunden til å finne sine løsninger og strategier på vei mot målet. Han/hun tar utgangspunkt i at kunden allerede har svaret inni seg. Men det er gjennom coachingens kraftfulle spørsmål og teknikker, at kunden finner svaret selv.

Som coach handler det ikke om å behandle, men å vise vei i ønsket retning. En coach har en grunnleggende tro på at mennesket er ressurssterk og helt. Det handler derfor å finne gullet og bygge videre på det, heller enn å reparere.


Hva kjennetegner en DNCF Sertifisert Coach?


En coach er en fordomsfri og likeverdig samtalepartner med forståelse og respekt for at mennesker har ulik virkelighetsoppfatning og opplevelse. Coachen må derfor ha gode empatiske evner, kommunisere godt og etterleve etiske retningslinjer.


En DNCF Sertifisert Coach har:

- Tatt alle tre trinn på en DNCF godkjent skole og gjennomført praksis etterfulgt av et sertifiseringsforløp under veiledning av en mentor.
- Bestått en formell eksamen med en DNCF godkjent ekstern sensor som eksaminator.
- Under hele utdanningsløpet blitt vurdert etter egnethet og fremstår som kvalitetsbevisst og seriøs.
- Signert på avtale om å følge strenge etiske retningslinjer for å kunne fungere som coach og til enhver tid følge Norsk Bransjestandard for Coaching.