Hjem


Hei – jeg er Tone Løwe og jeg tilbyr hjelp til deg som trenger å se deg selv tydeligere i rollen som leder. Ved å betrakte den fra ulike synsvinkler, kan det åpne seg nye tanker, muligheter og løsninger.

Jeg tilbyr coachingprosesser, gjerne med tett oppfølging og mentoring der fokus er mål, ressurser og løsninger.

Coaching og mentoring


Ledercoaching innebærer samtaler med deg ut fra dine forutsetninger når det gjelder forventninger, mål og muligheter og utfordringer. En prosess der vi ved anerkjente coachingmetoder raskt kommer til kjernen av dine utfordringer og behov. Med meg som sparringspartner finner vi veien ut av ditt uføre der vi søker å nå fram til dine ønskede mål og resultater. Effekten er økt selvinnsikt, økt evne til refleksjon og økt lederkompetanse forankret i deg selv og din konkrete hverdag.
Jeg tilbyr
coaching og mentoring av ulike nivå, fra en enklere coachingprosess med fem møter til mer omfattende prosesser med jevnlig oppfølging og mentoring. Mer om de ulike tilbud nedenfor. 

COACHING PROSESS


Dette er en coachingpakke der vi møtes fem ganger. Vi finner ut av hvem du er, hva som er dine ønsker og mål, og hvordan du best kan få til endring og nå dine mål.


LES MERCOACHING & MENTORING I


Detter coachingtilbudet strekker seg over tre måneder med ukentlig oppfølging. Nye mål settes for hver uke med konkrete ting å jobbe med.


LES MER


COACHING & MENTORING II


Et tilbud som innebærer ukentlig mentoring over et halvt år. Vi ser på mål, rydder opp i hindringer og finner løsninger for å nå dine mål


LES MER